Pla de millores per la industries

A  LIMPIEZAS PILO, S.L.  entenem l'excel·lència en la gestió com la millora tant de la satisfacció dels nostres clients com del nostre comportament ambiental. Per assolir aquest objectiu hem implantat un sistema de gestió integrat, basat en les normes UNE-EN ISO 9001:2008 i UNE-EN ISO 14001:2004, en la nostra activitat de: Neteja i manteniment de la mateixa en Indústries i Edificis.


La nostra política de Gestió està basada en les directrius següents:

-Assolir la major satisfacció dels nostres clients

 

- Prevenir la contaminació associada a les nostres activitats, productes i serveis
 

- Complir estrictament els requisits, ja siguin dels nostres clients, interns propis que assumim, o legals, especialment en matèria ambiental.
 

- Millora contínua dels nostres processos i del seu comportament ambiental, tant els directament relacionats amb les nostres activitats de neteja i higienització com tots aquells que es desenvolupen en el marc del nostre Sistema Integrat de Gestió.


Aquesta política es reflecteix en els Objectius de Gestió i es durà a terme a través del desenvolupament del pla de compliment dels mateixos.